Výživové hodnoty

Naše výrobky vznikají zpracování surovin vypěstovaných v České republice. Výživové hodnoty a další podrobnosti o jejich složení můžete najít na stránkách ÚZEI – Ústavu zemědělské ekonomiky a informací

nutridatabaze.cz/

Centra pro databázi složení potravin – Databáze složení potravin ČR